Tjänster

TJÄNSTER

Beskärning av träd och buskar

Vi utför all typ av beskärning av träd. Hör av dig till oss om just din önskan om beskärning. Vi utför klättrande beskärning och inget uppdrag är för stort eller för litet. Fruktträd är vår specialitet. 

Trädfällning

Trädfällning är ibland sista utvägen för att en trädgård ska komma till ordning. Givetvis utför vi trädfällningar vid behov. Vi gör all typ av fällning, klättrande sektionsfällning samt markfällning. 

Häckklippning

En regelbunden häckklippning är bra om man vill ha en snygg och rak häck. Vi klipper alla typer av häckar, stora som små. Vi utför även sänkning av häckar och där är det extra viktigt att ta in en arborist så att det utförs på rätt sätt.  

Design och Plantering

En bra växtbädd och rätt växtval till rätt plats är viktigt vid plantering av träd och buskar.

Ofta planteras träd som är för stora för sin plats och där regelbunden beskärning blir ett måste, Vi utför såväl planering som design av trädgårdar med träden i fokus.

Hamling

Vi utför hamlingar av träd. Hamling är en kulturtradition där alla trädets grenar sågas av. Detta bör ske regelbundet med 2-6 års mellanrum. Det är en bra strategi för att  regelbundet hålla nere storleken på ett träd på platser där det är ont om plats.