Trädfällning

Trädfällning

GENOM ATT UTFÖRA EN KLÄTTRANDE SEKTIONSFÄLLNING SÅ PLOCKAR VI NER TRÄDET I SMÅDELAR. VID BEHOV UTFÖR VI RIGGNING DÄR DELAR AV TRÄDET SÄKERT FIRAS NER TILL MARKEN MED LINOR FÖR ATT INTE SKADA OMGIVNING OCH BYGGNADER. VI TAR OSS AN ALLA TRÄD OAVSETT LÄGE OCH STORLEK.

Markfällning/Sektionsfällning


Beroende på förutsättningarna, tar vi alltid hänsyn till trädets omgivning och använder en lämplig metod för fällning till just det trädet på just den platsen.


Vi utför både precisionsfällning från marken och avancerade fällningar klättrandes i träden. Vi använder oss även av lift eller kran om förutsättningarna kräver det.

Våra arborister innehar motorsågskörkort A, B, samt liftkort.


Tilläggstjänster

Vi kan erbjuda flera tjänster i samband med trädfällning.


Vedkapning

Vill ni behålla stammar och större grenar för att elda med? I så fall kan vi kapa upp dem till vedlängder så att ni själva kan klyva dem senare. Vi klyver tyvärr inte veden till er men vi kan hyra ut en hydraulisk vedklyv om så önskas.


RUT

Trädfällning är en tjänst du kan få RUT-avdrag på. Meddela oss gärna detta och vem som avdraget ska stå på när vi är på kundbesök så att vi ställer offerten till rätt person.


Bortforsling

Givetvis så kan vi forsla bort ert material om ni önskar detta. Oftast så sker detta med lastbil som kommer och hämtar materialet vardagen efter vi utfört arbetet. Önskar ni ta hand om riset själva så kapar vi upp det i hanterbara längder. Bortforsling ingår tyvärr inte i tjänster som berättigar RUT-avdrag.